Klinické laboratořediagnostika a mikrobiologická laboratoř

Diagnostika s.r.o.

Váš partner na poli moderní laboratorní diagnostiky v oblasti:
- humánního lékařství
- veterinárního lékařství
- molekulárněbiologických analýz
- speciálních analýz
- přímo hrazených vyšetření pacientem
  Další informace na webu

Laboratoř RNDr. Alena Veselská

V současné době mikrobiologická laboratoř zajišťuje diagnostiku:
- mykologickou
- parazitologickou
- bakteriologickou
- mikroskopickou
- a další vyšetření
  Další informace na webu
Laboratoř spolupracuje např. s:
- gynekology okr. Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice
- dermatovenerology okr. Teplice, Děčín, Ústí nad Labem
- praktickými lékaři okr. Teplice, Děčín, Ústí nad Labem, Litoměřice
- NsP v Teplicích - kožní oddělení

RNDr. Veselská Alena je Soukromá mikrobiologická laboratoř s.r.o. a dnes je jediným společníkem spol. Diagnostika s.r.o.