Ordinace lékařů

Ve zdravotnickém středisku Polikliniky Střekov se nalézají: praktičtí lékaři,
gynekologie, pediatrická ambulance a privátní stomatologická praxe.
Více informací

Klinické laboratoře

Poliklinika Střekov poskytuje prostory pro klinické laboratoře Diagnostika s.r.o.
a mikrobiologickou laboratoř RNDr. Alena Veselská.
Více informací

Odběrová ambulance

V přízemí budovy se nachází odběrová ambulance pro děti a dorost.
Více informací

Rehabilitace

Komplexní léčebná rehabilitace pacientů po onemocněních
a úrazech vyžadujících rehabilitační postupy.
Více informací